UTC

Dokumenty

Dokumenety

  • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych pobierz
  • Cennik usług podstawowych pobierz
  • Cennik usług dodatkowych ( serwis ) pobierz
  • Cennik usług dodatkowych ( abonament ) pobierz
  • REGULAMIN PROMOCJI „NIE MA TO JAK POLINEO DLA FIRM” 2021 v5.1 pobierz
  • REGULAMIN PROMOCJI „NIE MA TO JAK POLINEO DLA DOMU” 2021 v5.1 pobierz
  • REGULAMIN PROMOCJI „SZYBKO TANIO POLINEO DLA FIRM” 2021 v5.1 pobierz
  • REGULAMIN PROMOCJI „SZYBKO TANIO POLINEO DLA DOMU” 2021 v5.1 pobierz
  • Wypowiedzenie umowy POLINEO Sp. z o.o pobierz