UTC

Wskaźniki jakościowe

Wyniki są generowane w czasie rzeczywistym, wartości są podawane w roboczogodzinach.

POMIAR:

Średni czas oczekiwania na sprawdzenie dostępności usługi (nowe przyłącza): 3d7g

WARUNKI TECHNICZNE:

Średni czas oczekiwania na zbadanie warunków technicznych (istniejące przyłącza): 2d3g

INSTALACJA:

Średni czas oczekiwania na podłączenie do sieci: 4d3g

MODERNIZACJA:

Średni czas oczekiwania na wykonanie modernizacji sieci klienta: 4d3g

AWARIA:

Średni czas oczekiwania na usunięcie usterki : 6g19min

REKLAMACJA:

Ilość zgłoszonych reklamacji w ciągu ostatnich 30 dni : 0 zgłoszeń.

Gwarantowana prędkość transmisji danych dla poszczególnych usług: