UTC

Bezpieczeństwo


Informacje o zagrożeniach związanych z usługą dostępu do sieci internet

Informacje o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi dostępu do sieci internet, w tym wskazówki dotyczące ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych, są niezwykle istotne dla użytkowników. Z tego powodu, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami oraz odwiedzenia strony internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, gdzie regularnie publikowane są aktualne wytyczne i porady w tym zakresie.

Zagrożenia związane z dostępem do sieci internet:

Sposoby ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych:

Dla uzyskania bardziej szczegółowych informacji oraz dodatkowych wskazówek, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), gdzie publikowane są aktualne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w sieci: https://bip.uke.gov.pl/bezpieczenstwo/