UTC

Wskaźniki jakościowe

Wyniki są generowane w czasie rzeczywistym, wartości są podawane w roboczogodzinach.

POMIAR:

Średni czas oczekiwania na sprawdzenie dostępności usługi (nowe przyłącza): 2d4g

WARUNKI TECHNICZNE:

Średni czas oczekiwania na zbadanie warunków technicznych (istniejące przyłącza): 5d2g

INSTALACJA:

Średni czas oczekiwania na podłączenie do sieci: 13d1g

MODERNIZACJA:

Średni czas oczekiwania na wykonanie modernizacji sieci klienta: 3d5g

AWARIA:

Średni czas oczekiwania na usunięcie usterki : 3d50min

REKLAMACJA:

Ilość zgłoszonych reklamacji w ciągu ostatnich 30 dni : 0 zgłoszeń.

Gwarantowana prędkość transmisji danych dla poszczególnych usług: