UTC

Widok z Koniakowa Centrum

Umieść kamerę na www

Umieść kamerę

<iframe src="https://polineo.org:5443/LiveApp/play.html?name=480833538014407854235726" width="576px" height="452px" marginwidth="0" frameBorder="0" overflow="hidden" scrolling="no" mozallowfullscreen webkitallowfullscreen allowfullscreen> </iframe>

Zdjęcia z ostatnich 24 godzin